Algemene voorwaarden:
The Beloved Lens Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. The Beloved Lens Photography behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De RAW (onbewerkte) bestanden van de beelden worden niet vrijgegeven.
Bij het online plaatsen van de digitale bestanden wordt het gewaardeerd wanneer The Beloved Lens Photography genoemd wordt d.m.v. tags.
Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (filter of formaatverandering) dan dat deze gemaakt zijn door The Beloved Lens Photography.

Wanneer jullie een fotosessie bij mij boeken gaan jullie automatisch akkoord dat de foto’s online en offline gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden. Mochten jullie dit liever niet hebben? Geen probleem, geef dit dan van tevoren aan.

1. Fotoshoot bevestiging
Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten.

2. Uitvoering van de opdracht
Op tijd op locatie
The Beloved Lens Photography zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. De klant kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf de klant aanspreekt, The Beloved Lens Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. The Beloved Lens Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat The Beloved Lens Photography deze selectie heeft gemaakt. The Beloved Lens Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens The Beloved Lens Photography niet geschikt zijn om te tonen.

3. Betalingen
Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan.
Indien de boeking langer dan twee weken vóór de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een factuur in de week voorafgaand aan de fotoshoot voor de resterende fotoshootkosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan.
Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. Eventuele reiskosten van The Beloved Lens Photography zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. The Beloved Lens Photography levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.
Aanbetaling bruidsreportage
Bij akkoord van beide partijen moet er een aanbetaling van €250,00 voldaan worden per overboeking. Het resterende bedrag dient op de dag zelf contant of binnen 7 dagen na de trouwdag voldaan te worden.

4. Annuleren / Opschorten / ziekte
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf. Dit wordt uiterlijk een paar uur voor de geplande fotoshoot besloten.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.
Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.
Opschorten fotoshoot
In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst.
Ziekte
In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor The Beloved Lens Photography de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend afspraak volgen.

5. Cadeaubonnen
The Beloved Lens Photography levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.
Cadeaubonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling.

6. Levertijden
Oplevering fotoshoot
Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 3 tot 4 weken. Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik jullie op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.

7. Klachten en aansprakelijkheid
Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.
Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. The Beloved Lens Photography is niet aansprakelijk voor uzelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

8. Auteursrecht & Privacy
Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij The Beloved Lens Photography. The Beloved Lens Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.
De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.
Indien je ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder logo), dan dient de naam van The Beloved Lens Photography, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.
Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, www.thebelovedlens.nl, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan mij. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd
Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Ik lever nooit de RAW (onbewerkte) bestanden.
Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.Mocht The Beloved Lens Photography waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken.

9. Schade & Aansprakelijkheid
Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. The Beloved Lens Photography is niet aansprakelijk voor uzelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Schade aan foto apparatuur gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers valt onder WA verzekering van de klant of dienen vergoed te worden.

10. Wijzingen van deze algemene voorwaarden
The Beloved Lens Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij The Beloved Lens Photography aangeven.